Dobročinná činnosť

Spoločnosť ALLINMARKET s. r. o.. už od svojho počiatku podporuje dobročinné aktivity mladých ľudí. Považujeme za nevyhnutné podporovať projekty, ktoré obohacujú spoločnosť, či osobnostný rozvoj mladých ľudí.

Od svojho počiatku podporujeme experimentálne divadlo ExTeatro, ktoré každoročne pripravuje niekoľko divadelných hier a hrajú v ňom dobrovoľníci z najbližšieho okolia. Viac informácií o tomto divadle nájdete na www.exteatro.sk.

V roku 2014 sme podporili organizáciu Wolf that never sleeps, ktorá pôsobí v okolí Kežmarku a organizujú rôzne akcie pre mladých ľudí. Venujú sa spoločnosti, prírode, knihám, bicyklom. viac info nájdete na facebookovom konte: https://www.facebook.com/vlk.ktory.nikdy.nespi

SR_dakovanie

V roku 2015 spoločnosť Vladimír Majerčák – MEGAS SPOL. podporila občiansku iniciatívu Šport pre všetkých, ktorá pracuje na fyzickom, ale aj osobnostnom rozvoji detí základných škôl. Na akcii Kids Athletics sa zúčastnilo viac ako 600 detí a my sme radi, že sme deťom mohli ponúknuť malé maškrty. Viac informácii o tejto iniciatíve nájdete na facebookovom konte: https://www.facebook.com/kidsathleticskk

page0001